knop 3  
 

 

Stichting ADD Nederland
Stichting ADD Nederland werd opgericht in 2006 en heeft ten doel: Het beter bekend maken van ADD - "Het overwegend onoplettend type" Attention Deficit Disorder.

vdvdvfvfvfvfgfgfgf

Behandeling ADD

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De behandeling van ADD zou kunnen bestaan uit:

- Hulp bieden bij het identificeren van ADD in de dagelijkse praktijk.
- Leren gebruik te maken van de sterkere kanten van je persoonlijkheid
- Zwakheden leren herkennen en doorzien.
- Effectieve strategie├źn helpen bedenken bij het omgaan met concentratieproblemen.
- Goede alternatieven bieden om verhullen en compenseren van ADD tegen te gaan.
- Counseling om bovenstaande punten onder de aandacht te houden.
- Educatie in het omgaan met emoties / angst / paniek / depressie.
- Gesprekken met aanverwanten zodat deze de ADDer tot steun kunnen zijn / helpen.
- Cognitieve gedrags therapie.
- Financiele (schuld) hulpverlening.
- Aandacht en zo nodig oplossingen bieden bij problemen m.b.t. studie of werk.
- Hulp / interventie bieden bij het herstellen van eventueel beschadigde relaties.
- Aandacht besteden aan slaap problemen / eetgewoonten.
- Uitleg geven m.b.t. drang naar dopamine verhogende middelen / activiteiten / gedrag.
- Werking van en (wijze) gebruik van mogelijke medicatie regelmatig doospreken.