knop 3  
 

 

Stichting ADD Nederland
Stichting ADD Nederland werd opgericht in 2006 en heeft ten doel: Het beter bekend maken van ADD - "Het overwegend onoplettend type" Attention Deficit Disorder.

vdvdvfvfvfvfgfgfgf

Doelstelling Stichting ADD Nederland

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestuur
De oprichting van Stichting ADD Nederland werd in december 2006 bekend gemaakt op de tweede landelijke ADD dag in Eindelijk Almere en in het TV programma Hart van Nederland op SBS6. De Stichting werd in 2007 notarieel vast gelegd in aanwezigheid van Trip notarissen Almere. De ADD-dag en de Stichting zijn een initiatief van Karin Windt (Voorzitter en website beheer). De website van Stichting ADD Nederland is dankzij uw prachtige brieven, levensverhalen en artikelen uitgegroeid tot een uniek informatie platform voor jong en oud. Dank u wel!
Missie en doelen Stichting ADD Nederland
A: Het verstrekken van informatie over en het onder de aandacht brengen van Attention Deficit Disorder: Het overwegend onoplettend type.
B: Het met elkaar in contact brengen van personen die aan de gemelde beperking lijden alsmede familieleden en andere personen in hun omgeving.
C: Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
D: De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het opzetten en instandhouden van een informatieve Website over Attention Deficit Disorder en het organiseren van (indien haalbaar) de landelijke ADD-dag.
Huisvesting
Stichting ADD Nederland heeft geen huisvesting. De Stichting is voornamelijk actief via het internet.
ADD-dag
Klik hier voor informatie over de 1e ADD dag 2005,
Eindelijk - Almere.
Klik hier voor informatie over de 2e ADD dag 2006,
Eindelijk - Almere.
Klik hier voor informatie over de 3e ADD dag 2009,
RAI - Amsterdam.
www.sadd.nl
 
knop 11
knop 10
knop 13