knop 3  
 

 

Stichting ADD Nederland
Stichting ADD Nederland werd opgericht in 2006 en heeft ten doel: Het beter bekend maken van ADD: "Het overwegend onoplettend type" Attention Deficit Disorder.

vdvdvfvfvfvfgfgfgf

Jaarverslag
Stichting ADD
Nederland

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010

Statistiek
De website van Stichting ADD bereikte in 2010: 2 miljoen, 517 duizend en 290 hits (2517290). Dat is iets meer als in het voorgaande jaar. Er waren gemiddeld 6987 unieke bezoekers per maand. In 2010 werden 1865306 bestanden gedownload. Er werd 118131609 kbyte verbruikt.
Adverteerders
In 2010 genereerde Stichting ADD Nederland €432.00 met het plaatsen van reclame boodschappen op sadd.nl, van bedrijven die de Stichting een warm hart toedragen.
Donaties
Het totaal bedrag dat Stichting ADD in 2010 aan donaties mocht ontvangen was €1110.00 Informatie over de donateurs.
Sponsors
Stichting ADD heeft sinds de oprichting in 2006 alleen materiele sponsors.
Financieel overzicht
Op 31 december 2010 heeft Stichting ADD Nederland een eigen vermogen van €1542.00. Er zijn in 2010 geen kosten gedeclareerd.
ADD-dag
Er heeft in 2010 geen ADD-dag plaatsgevonden.
Overige activiteiten
Prognose
De website van Stichting ADD Nederland werd in januari 2011 vernieuwd. Ook is het bedrijf React gestart met de implementatie van professionele forum software. Om de interactiviteit te verhogen wordt de sociale media uitgebreid met Twitter en videochat.
 
knop 11
knop 10
knop 13