knop 3  
 

 

Stichting ADD Nederland
Stichting ADD Nederland werd opgericht in 2006 en heeft ten doel: Het beter bekend maken van ADD: "Het overwegend onoplettend type" Attention Deficit Disorder.

vdvdvfvfvfvfgfgfgf

Wat is ADD: "Het overwegend onoplettend type"

Kenmerken ADD
- Dromerig
- Chaotisch
- Vergeetachtig
- Trekt zich graag terug
- Ergens volledig in opgaan
- Grote passie bij interesse
- Creatief
- Autodidactisch
- Voostellingsvermogen
- Fantasierijk
- Problemen met rekenen
- Problemen inslapen
- Gevoelig / betrokken
- Assertief maar onzeker
- Heeft humor
- Blijft op de achtergrond
- Doet alles op laatste moment
- Komt vaak te laat
- Ver vooruit denken
- Staren / kijkt voor zich uit
- Zoekt afwisseling
- Probleem oplossend
- Snel afgeleid
- Concentratieproblemen
- Moeite opbrengen motivatie
- Veel gedachten
- Perfectionistisch
- Snel overladen
- Moeilijk afwerken details
- Uitstellen naar morgen
- Emotionele wisselingen
- Taken worden snel saai
- Gevoelig voor verslaving
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat is ADD?
De concentratiestoornis ADD (Attention Deficit Disorder) wordt gekenmerkt door dromerigheid, motivatieproblemen, inactiviteit, veel gedachten, chaotisch gedrag en onoplettendheid. Ook het aanhouden van een structureel dag en nacht ritme en het verwerken van emoties/gedachten blijken vaak moeilijk.
 
ADD is het zusje van ADHD en komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Het aantal mannen met ADD mag echter niet worden onderschat. Op dit moment (2011) is het aantal mensen met ADD nog onbekend. Wel is het bekend dat het bij ADD om een erfelijke beperking gaat. Ook hersenletsel of bijvoorbeeld een zuurstofgebrek bij de geboorte kunnen leiden tot een concentratiestoornis.
 
Het tweede type concentratiestoornis Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) komt vaker voor bij jongens/mannen en wordt vooral gekenmerkt door hyperactiviteit en impulsiviteit.
ADD en ADHD zijn neurobiologisch (in de hersenen) verschillende type concentratiestoornissen met andere gedragspatronen en sociaal/psychologische gevolgen. De symptomen doen zich dagelijks voor op meerdere levensterreinen en kunnen elkaar overlappen. Het type concentratiestoornis dat zich dan ook vaker voordoet is het gecombineerde type ADD/ADHD.

ADD wordt onder artsen en wetenschappers meestal omschreven als het “overwegend onoplettend type” en is nog niet zo lang bekend. Vooraanstaande wetenschappers die actief zijn op het gebied van gedrag en concentratie maken pas sinds 2005 officieel onderscheid tussen ADD en ADHD. Tot 2010 werden de verschillende typen concentratiestoornis vooral omschreven als ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) met als subtype ADD en het gecombineerde type AD/HD. In Nederland werd de omslag al voorzichtig gemaakt rond 2009. Sinds 2011 worden ADD en ADHD steeds vaker aangemerkt als twee distinctief verschillende typen concentratiestoornissen.

Hoewel ADD geboekt staat als een stoornis wil dit niet zeggen dat je gek bent. Een stoornis wil zeggen dat je anders bent dan het gemiddelde. Ook de hersenen werken anders. Hierdoor moet een alternatieve aanpak worden gevonden in het kader van onderwijs (hier zijn ook kinderen zonder een concentratiestoornis bij gebaat), zorg, diagnostiek, behandeling en het stellen van persoonlijke prioriteiten. De intelligentie en sociale vaardigheden blijven bij ADD echter onaangetast. De concentratiestoornis zelf veroorzaakt een gat tussen het vermogen en het uiteindelijk presteren. De oorzaak van ADD ligt over het algemeen genomen niet in opvoeding, luiheid of een disciplinetekort.

Stichting ADD richt zich op het beter bekend maken van het “overwegend onoplettend type” Attention Deficit Disorder en comorbiditeiten (aandoeningen die zich vaak voordoen in combinatie met ADD). De Stichting kiest daarbij voor een positieve benadering. Dit gezien het feit dat ADD ook voordelen met zich meebrengt.
www.sadd.nl
 
knop 11
knop 10
knop 13