Stichting ADD Nederland
Kenmerken ADD

- Dromerig
- Chaotisch
- Vergeetachtig
- Trekt zich graag terug
- Ergens volledig in opgaan
- Grote passie bij interesse
- Creatief
- Autodidactisch
- Voostellingsvermogen
- Fantasierijk
- Problemen met rekenen
- Komt vaak te laat
- Problemen inslapen
- Gevoelig / betrokken
- Assertief maar onzeker
- Heeft humor
- Blijft op de achtergrond
- Alles laatste moment
- Ver vooruit denken
- Staren / kijkt voor zich uit
- Zoekt afwisseling
- Probleem oplossend
- Snel afgeleid
- Concentratieproblemen
- Moeite opbrengen motivatie
- Veel gedachten
- Perfectionistisch
- Snel overladen
- Moeilijk afwerken details
- Uitstellen naar morgen
- Emotionele wisselingen
- Taken worden snel saai
- Gevoelig voor verslaving

Stichting voor het overwegend onoplettend type Attention Deficit Disorder.

http://www.SADD.nl

 
Copyright ©Stichting ADDNederland 2004-2011
Alle rechten voorbehouden.