weersverwachting

Uitslag Survey
Bekijk hier de uitslag
van de online survey die op vrijdag 16 november 2012 werd gehouden. Helaas zat de software al binnen 3 uur aan de maximum respons-voorraad en kon niet iedereen meedoen. Stichting ADD gaat op zoek naar nieuwe mogelijkheden.

Succesvolle reclame campagne over ADD

dinsdag 09 oktober 2012 Jan Anne werkt op de IT afdeling binnen de financiele dienstverlening en werd onlangs aangewezen als projectleider van het congres: "Je bent niet alleen. Je mag zijn wie je bent!". Voor dit congres organiseerde Jan Anne een reclame campagne over ADD. Jan Anne zegt: "Ik hoop door er zelf zo open over te zijn, dat het drempeltje voor anderen ook lager wordt. We hadden vorige week de congresweek en daar heb ik met een aantal grote posters aandacht gevraagd voor ADD, zie PDF voor de posters. Daarnaast heb ik een testje gemaakt die men kon invullen. Uit het testje kwam dan voor iedereen een afkorting met een talent...
Het testje was een flauwkulletje, maar hielp het gesprek wel op gang. Verder heb ik een hand-out met wat dingetjes over ADD gemaakt. Ik heb
erg veel positieve reacties gehad!"
Bedankt voor het delen van de documentatie Jan Anne! Heel veel succes gewenst met je nieuwe opleiding en verdere carriere! Complimenten aan dit bedrijf dat op deze positieve manier aan andere bedrijven laat zien hoe talenten optimaal kunnen worden benut, dat met ADD serieus dient te worden omgegaan en dat belangrijke kennis-verspreiding binnen een organisatie ook op een leuke manier kan plaatsvinden! Ook dank aan je collega's Jan Anne!
Karin Windt

Rachel Louise zingt over ADD in
"At the Disco"

Interview met Rachel Louise. Rachel is sinds kort dagelijks op de radio te beluisteren met een nummer over ADD!

Interview

Coachingbureau
INZICH-T

Voorbij je ADD. Met NLP, EFT, the Work en familie-opstellingen. Ook voor persoonlijke begeleiding.

Klik op de afbeelding en download een prachtig Valentijnsgedicht voor mensen met ADD, geschreven door Esther Nuiver voor Stichting ADD Nederland. DOWNLOAD

Volg Stichting ADD op Facebook en blijf op de hoogte van de laatste wetenschappelijke onderzoeken naar ADD. Stichting ADD is te vinden als "ADD-PI" LINK

Heel hartelijk dank voor uw bezoek aan www.sadd.nl
Met vriendelijke groet, Karin Windt - voorzitter Stichting ADD Nederland

 
Welkom bij Stichting ADD Nederland! (SADD.nl)
Een Stichting voor het overwegend onoplettend type Attention Deficit Disorder.
   
  ForumAnoniem contact met website bezoekers van Stichting ADD:
ADD Meetingpoint
   
  FacebookStichting ADD is al hard op weg naar 1000 Facebook vrienden:
SADD.nl op Facebook
   
  Bent u op zoek naar diagnostiek of hulp bij ADD? Klik hier voor meer informatie

Grote veranderingen verwacht m.b.t. ADD in DSM-V 2013
zaterdag 10 november 2012
Karin Windt

Attention Deficit / Hyperactivity Disorder
Informatie onder voorbehoud van wijzigingen / vrij vertaald.
- Presentatie onoplettend restrictief (ADD-IPR)
- Presentatie overwegend onoplettend (ADD-PIP)
- Presentatie overwegend hyperactief/impulsief (ADHD-PHI)
- Gecombineerde presentatie (AD/HD-GP)

Binnen de nieuwe vormgeving van de DSM-V (5e editie Diagnostische handboek voor de psychiatrie welke binnenkort wordt verwacht) staat ADD nog steeds beschreven in de rubriek Attention Deficit / Hyperactivity Disorder, maar kan (nog steeds) niet worden beschouwd als een subtype van ADHD. Er wordt nu duidelijk aangegeven dat er sprake moet zijn van een ADD(A1) of ADHD(A2) presentatie.
Hoewel er veel voorstanders zijn om ADD en ADHD met meer nadruk van elkaar te scheiden, mede op basis van onderzoek dat onder meer neurobiologische verschillen onderschrijft, is hier nog niet voor gekozen.
Een ieder is het er duidelijk over eens dat meer onderzoek noodzakelijk is: “There is initial evidence and clinical intuition for a possible restrictive inattentive group, but there is insufficient longitudinal data to make it a separate disorder or subtype, rather than a presentation, at present.” (Bron: DSM-V)

Een ADD of ADHD presentatie
We gaan voor zover nu in de tijdelijke 2012 versie van de DSM-V staat beschreven, in plaats van een "type" concentratiestoornis (b.v. overwegend onoplettend type) in de nabije toekomst over de "presentatie" van de ADD of ADHDer spreken.
ADD is dan in de diagnostiek de presentatie onoplettend.
ADHD wordt de presentatie overwegend hyperactief / impulsief.

Andere naam Overwegend onoplettend type
Engels:
Inattentive Presentation (Restrictive) - IPR
Nederlands:
Presentatie Onoplettend (Restrictief) - POR

Er kan straks alleen nog worden gesproken over ADD zoals wij dat gewend zijn, (voorheen Predominantly Inattentive Type nu Inattentive Presentation Restrictive) wanneer de betrokkene in de laatste 6 maanden niet meer dan 2 criteria van het hyperactieve type heeft laten zien.
Letterlijk vertaald wordt de officiële diagnostische term voor ADD nu: "Presentatie Onoplettend" met als toevoeging Restrictief (=beperkend tot onoplettendheid) tussen haakjes, of terwijl POR of ADD-PO(R).

Een nieuw type concentratiestoornis erbij:
Engels:
Predominantly Inattentive Presentation - PIP
Nederlands:
Presentatie Overwegend Onoplettend - POO

Een zeer opmerkelijke toevoeging aan de DSM-V is een nieuw type concentratiestoornis: "The Predominantly Inattentive Presentation". We hebben straks dus geen 3 maar 4 verschillende typen of presentaties. Deze diagnose kan worden gesteld wanneer de betrokkene voldoet aan de criteria van het overwegend onoplettend type, hij/zij niet voldoet aan de criteria van het overwegend hyperactieve/impulsieve type ADHD, maar al wel gedurende 6 maanden, drie of meer symptomen van ADHD vertoont en ook niet kan worden aangemerkt als het gecombineerde type.

Opvallende verschillen DSM-IV-TR en DSM-V (5)
Opvallende verschillen tussen de oude DSM-IV en de nieuwe geplande DSM-V (Volgens het ontwerp voorstel voor de Engelstalige versie op datum 10 november 2012) is dat er aangaande het overwegend onoplettend type (ADD) niet langer alleen wordt gesproken over kinderen. Zo staat er bijvoorbeeld een aanvullende opmerking bij "snel afgeleid zijn door externe prikkels", dat dit bij tieners en volwassenen ook tot uiting kan komen als niet gerelateerde gedachten. (Vergeet terug te bellen en haalt deadlines niet).

Nieuwe leeftijdsnorm
Symptomen moeten al een ernstige vorm hebben aangenomen vanaf 12 jaar en deze kenmerken moeten op tenminste 2 levensterreinen tot uiting zijn gekomen op sociaal, academisch of beroepsmatig gebied.
In de oude DSM-IV-TR werd nog de leeftijd van 7 jaar aangehouden. Deze wijziging is volgens de werkgroep onder meer doorgevoerd omdat slechts de helft van de ondervraagden zich ADD of ADHD symptomen kan herinneren vanaf 7 jaar. Voor 95% is dit vanaf 12 jaar duidelijk te herinneren. Kenmerken voor diagnostiek van ADHD (de presentatie overwegend hyperactief/impulsief) zijn op de toevoeging “overwegend” na vrijwel onveranderd gebleven.

Onderzoek 2009 SADD.nl
Bovenstaande nieuwe criteria voor een 4e type concentratiestoornis, sluiten aan op het onderzoek dat in 2009 werd afgenomen onder 100 website bezoekers met de diagnose ADD (Overwegend onoplettend type) via/door SADD.nl. Ook toen kon worden vastgesteld dat er mensen met de diagnose ADD zijn, bij wie meerdere kenmerken van ADHD een belangrijke rol spelen, doch niet voldoende om van het gecombineerde type of ADHD te spreken. Het punt waar de rode lijn tussen de verschillende typen moet worden getrokken is slecht te specificeren maar mijns inziens herkenbaar voor de deskundige die ervaring heeft met de verschillende “presentaties”. Diagnostiek zonder begeleiding door mensen in opleiding is om die reden niet aan te raden.

Presentatie gecombineerd / Combined Presentation
Bij de gecombineerde presentatie voldoet de patient/client gedurende 6 maanden aan alle criteria van zowel ADD als ADHD. Als laatste staat benadrukt dat wanneer symptomen zijn afgenomen, "in remissie" dient te worden gespecificeerd.

Discussie
Het vernieuwde diagnostisch handboek met deze nieuwe criteria wordt binnenkort verwacht. Het betreft een boek dat wereldwijd breed is gedragen door de psychiatrie, als richtlijn voor diagnostiek van alle bestaande (bekende) aandoeningen welke wetenschappelijk worden aanvaard. HSP (Hyper Sensitieve Persoonlijkheid) komt bijvoorbeeld niet voor. De opzet/werkwijze van het boek is voor het eerst in jaren veranderd en heeft tot tot op de dag van vandaag tot (hevige) discussies geleid.
Ook kwam de DSM-V breed in het nieuws door discussie over de invloed van de farmaceutische industrie op de vele artsen die deelnamen aan de Amerikaanse werkgroep. Het is belangrijk om te vermelden dat het boek slechts een richtlijn betreft.
Van de psychiatrie mag worden verwacht dat zij tot diagnostiek komt op basis van opleiding, ervaring en aanvullende kennis m.b.t. nieuwe wetenschappelijke feiten die in uiteenlopende bronnen bekend worden gemaakt. Ook de historie, medische geschiedenis, schoolgegevens en erfelijke aspecten zijn bij ADD en ADHD belangrijke gegevens in het diagnostisch traject.

Nieuwe werkgroep ADD
01 september 2012
Het subtype ADD (Attention Deficit Disorder) maakt slechts 10% deel uit van de groep ADHD patiënten die behandeld wordt bij Programma ADHD bij volwassenen. Het is een groep patiënten die moeite heeft om hun gedachten en gevoelens te uiten. Zij zijn doorgaans stil en vallen niet snel op. Door Marian van Geest, Jolijn van Heezen en Jeannette van der Poel
 
ADD en ADHD in het Montessori onderwijs
19 september 2012
- Chantal Eickenboom werkt in het Montessori onderwijs en is onlangs geslaagd voor haar SPW 3 opleiding. Chantal heeft ADD en heeft ter afronding van haar opleiding gekozen voor een Scriptie over ADD en ADHD, waarbij de nadruk ligt op het onderwerp drukke kinderen (ADHD). Zij heeft onderzocht op welke wijze deze kinderen het beste kunnen worden begeleid en hoe zij functioneren binnen het Montessori systeem. Dit heeft ze o.a gedaan door de directeur van de school te interviewen. Ook voor ouders en docenten van kinderen met ADD is het verslag zeer behulpzaam. Chantal heeft haar scriptie vrijgegeven voor publicatie op de website van Stichting ADD Nederland! Zij hoopt dat lezers het verschil tussen drukke kinderen en kinderen met de concentratiestoornis ADD of ADHD beter leren begrijpen. Lees hier de scriptie van Chantal!
 
Meer onderzoek scripties vanuit de opleidingen psychologie en onderwijs, uit het schooljaar 2011/2012 worden naar verwachting binnenkort beschikbaar gemaakt.
 
ADD-dag 2011
ITweede Kamer afbeeldingn november 2011 vierde Stichting ADD haar 5 jarige bestaan tijdens de 4e landelijke ADD-dag in Newcastle-Northumberland. Bekijk de VIDEO
De ADD-dag stond in 2011 geheel in het kader van informatieverspreiding en lotgenotencontact en duurde 3 dagen lang. DFDS Seaways vervoerde onze groep met speciale ADD-dag korting, op de King Seaways naar Noord Engeland. Aan boord konden deelnemers een presentatie over ADD bijwonen van Vera Liebrand-Gerritsen en Stichting ADD. Bij aankomst in Newcastle verraste het bedrijf Eastcoast Tours ons met een originele Engelse oldtimer-dubbeldekker uit de jaren 60. De bus bracht ons onder leiding van gids Alan Fidler en collega’s naar het authentieke Bamburgh, slechts 40 kilometer verwijderd van de Schotse grens. Hier opende het mooiste kasteel van Engeland “Bamburgh Castle” speciaal voor Stichting ADD haar deuren. In de King’s Hall werden ADDers getrakteerd op een voorstelling van zo’n anderhalf uur met regionale Northumberland bagpipes. Tijdens de terugreis werd nog even een korte stop gemaakt in een traditioneel vissersdorpje voor fish en chips. De dag was een enorm succes en het enthousiasme was groot. De omgeving en het uitzicht was extra mooi door een heerlijk zonnetje. Tijdens de terugreis werd nog lang nagepraat over ADD, er zijn vriendschappen ontstaan en wellicht het begin van nieuwe liefde. Veel mensen hebben aangegeven de ADD-dag graag opnieuw te bezoeken in 2012. Hier gaat Stichting ADD, haar uiterste best voor doen. De huidige economische crisis vraagt echter om meer geduld en planning.
Newcastle bedankt!
 
Onvoldoende bewijs voor dieet tegen AD/HD
+ Het effect van energydrinks

Klik hier voor meer informatie
 
Rondetafelgesprek ADHD
24 juni 2011 - Dossier ADD

Tweede Kamer afbeeldingOp 24 juni 2011 nam Stichting ADD Nederland deel aan de rondetafelgesprekken ADHD onder leiding van Tweede Kamerlid Lea Bouwmeester van de PvdA. Hiermee kwam "het overwegend onoplettend type - ADD" voor het eerst ter sprake in de Tweede kamer. De rondetafelgesprekken zijn het vervolg op enkele schriftelijke vragen die mevrouw Bouwmeester op 15 februari stelde aan Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over ADHD in Nederland. Dit naar aanleiding van een rapport van de Stichting NCRM. De minister heeft de vragen beantwoord en met de inspectie voor de gezondheidszorg afgesproken onafhankelijk onderzoek te doen naar het voorschrijfgedrag van ADHD medicatie. Ook gaf zij aan benieuwd te zijn naar de mening van beroepsgroepen. In april organiseerde de PvdA de eerste ronde van de gesprekken. Deze zorgde voor veel opschudding bij verenigingen, het ADHD netwerk en psychiaters. Tijdens de tweede ronde op 24 juni gaf mevrouw Bouwmeester het woord aan ouders en deskundigen. Aan de genodigden werd vooraf gevraagd om schriftelijk drie voorstellen te doen ter verbetering van de ADHD problematiek in Nederland. Samen met stagiaire Maaike Baggerman doet zij op dit moment onderzoek ter voorbereiding op een initiatiefnota om onterechte en foutieve diagnoses tegen te gaan en meer aandacht te vragen voor andere behandelmethoden dan medicatie. De initiatiefnota zal zij baseren op de resultaten van de hoorzitting die gisteren werd gehouden en het beeld dat ouders hebben gegeven tijdens een enquête.
 
Welkom bij Stichting ADD Nederland! (SADD.nl)
Een Stichting voor het overwegend onoplettend type Attention Deficit Disorder.
De oprichting van Stichting ADD Nederland werd bekend gemaakt in 2005. In 2006 werd de Stichting notarieel vastgelegd te Almere/Lelystad. Stichting ADD richt zich op mensen met een concentratiestoornis zonder hyperactiviteit. Het grootste deel van de (ruim 1 miljoen) websitebezoekers komt uit Nederland en België. Ook voor mensen uit de omgeving zoals ouders, verzorgers, partners, werkgevers, docenten en hulpverleners vormt www.sadd.nl een belangrijke informatievoorziening. Stichting ADD is een zeer kleine Stichting met een groot bereik. De Stichting geniet geen subsidies en is volledig afhankelijk van sponsors als Active 24. Daarnaast biedt de Stiching ruimte voor banner-reclame tegen bescheiden kosten. Om die reden treft u op SADD.nl geen linkpagina's.

Active 24: Sponsor Stichting ADD Nederland Rabobank: Sponsor Stichting ADD Nederland